Jubilej 50. broja publikacije СТЕПART

Jubilej 50. broja publikacije СТЕПART

Januar 2013. godine, Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije je pokrenulo izdavanje mesečne publikacije za umetničku igru СТЕПART nagoveštavajući da će njegovu sadržinu ispunjavati vesti o značajnim događanjima u svetu igre; da će objavljivati intervjue poznatih baletskih i plesnih umetnika; da će obaveštavati o festivalima, repertoiarima, gostovanjima, novim projektima u zemlji i regionu… i da će objavljivati stručne i problemske tekstove vezane za savremena kretanja u ovoj umetničkoj oblasti.

Tokom vremena od pet godina i pedeset brojeva publikacija je neprimetno menjala svoj stil i umesto revijalnog izgleda s mnoštvom fotografija postala bogat kaleidoskop proverenih tekstova ne samo obaveštavajućeg već i edukativnog karaktera.

Bez ustručavanja i lažne skromnosti redakcija i saradnici mogu biti zadovoljno: СТЕПART je opravdao svoj postanak i opstanak, dobar je, čake veoma dobra zavisi od okolnosti ali bi, i biće mogao biti još bolji.

Ideju o njegovom pokretanju smelo i vizionarski dao je glavni i odgovorni urednik, podržao urednik, a prihvatilo predsedništo Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije.

Rad redakcije se ne plaća, СТЕПART je besplatan i može se dobiti u svim baletskim školama i pozorištima u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Zrenjaninu… četiri godine je štampan uz pomoć sponzora a 2017. godine uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture i informisanja.

 

Navodimo pozdravnu reč Glavnog i odgovornog Urednika Prof. Aleksandra Ilića iz prvog broja:

 

Poštovani čitaoci,

Pred vama je prvo izdanje biltena za umetničku igru СТЕПART.

U ime tima koji okuplja СТЕПART želeli bi smo da ovaj bilten od sada pa ubuduće, bude deo srpske plesne scene koji će Vas informisati o najvažnijim događajima na mesečnom nivou.

Naša vizija je da udruži i objedini zajedničke interese svih profesionalaca koji se bave umetničkom igrom i podstiše i neguje različitosti, odnosno latitudu koja je glavna odlika raznih interpretatorskih grupacija ili pojedinaca.

Misija gore navedene vizije biće ostvarena pomoću ovog mesečnog pregleda dešavanja celokupne plesne scene u Srbiji, od plesnih scena Narodnog pozorišta i širom Srbije, do ustanova kulture i scena savremenog plesnog delovanja.

Naslov СТЕПART je tendeciozno stvoren poigravanjem dve reči Step kao korak i Art kao umetnost.

Neka igra počne!

P.S. I traje već punih pet godina.

 

Iz intervjua 2013.

Broj 2. februar Ašhen Ataljanc… u životu igrača uvek je isprepletan profesionalni i privatni život… uspela sam da pronađem način da zavolim svoj život, da uživam u njemu i da… otvorim vrata, rekla bih čudesima;

Broj 3. mart direktor Milanske skale Stefan Lienar… uveren sam da onaj ko ne poznaje muziku, balet, istoriju i tradiciju teatra ne može u njemu da se snađe… ako… sebe bez ostatka date teatru, ako teatar postane centar vašeg života uspećete.

Broj 4. april Aja Jung… igra danas podrazumeva stalno pomeranje i božanstveni, kreativni sudar različitosti…

Ana Pavlović… nagrada vredi onoliko koliko i njen dobitnik;

Broj 5. maj Zoran Marković… govor tela je iskreniji od govora reči…

Broj 6. jun Jovan Veselinović… opstati na vrhu je svakako teže…

Boris Čakširan… svaki umetnik je danas slobodan da se u svom delu izrazi na sopstveni način;

Broj 7. septembar Branka Radović… oduvek i danas posebno kultura je na margini društvenog i političkog interesovanja;

Konstantin Kostjukov… scena je mesto revolucije i mora da se dešava konstantna reforma savremene igre…

Jelena Kajgo… nema dobre igračke predstave bez dobre dramaturgije… nema dobre dramske predstave u kojoj nije razrađen i promišljenscenski pokret;

Broj. 8 oktobar Isidora Stanišić… moguće je naći način da imaginarno postane stvarnost… biti to znači želeti;

Broj 9 novembar Dalija Imanić… pravi kavalitet u ma kojoj igračkoj formi ostvaren je vanvremenski;

Broj 10 decembar Konstantin Tešea… učim ih da je rad, rad i rad skoro isto zoliko važan koliko i talenat;

2014.

Broj 12. februar Ana Đurić i Har Liviu… svaka uloga je kao jedna reč u rečniku… mi govorimo telom a pesnici stihom;

Broj 13 mart Aleksandar Antonijević… uz pomoć ozbiljne baletske tehnike… bez te osnove igrač… može samo da imitira moderan pokret… vaše telo je vaš istrument;

Broj 14. april  Milica Bjelić… a kako inače ići napred ako cilj nije daleko;

Broj 16. jun Milan Rus… moć umetnosti jeste u tome da publici prikažemo igru kao nešto lepo, lepršavo i lako;

Broj 17. septembar Lidija Pilipenko… egzibizionizam iza koga ne stoji znanje opovrgava samog sebe;

Broj 18. oktobar Maša Kolar… u plesu kao i u svakom drugom poslu najvažniji je kontinuitet;

Broj 19. novembar Velimir Abramović… život je kosmička igra, svako u životu igra preciznu ulogu u scenariju svoje sudbine;

Broj 20. decembar Mirjana Zdravković… napreduje se samo ukoliko umetnik usvoji kritike i preispita i lične propuste;

2015.

Broj 21. januar umesto intervjua povodom 150. predstave Ko to tamo peva: Staša Zurovac i ansambl ista su misao koja igra…

Broj 22. februar Dejan Kolarov… nagrada koliko god da podstakne isto toliko obavezuje… maš s dve oštrice;

Broj 23. mart Ana Ignjatović Zagorac… kritika podrazumeva analizu što kod nas najčešće nije slučaj;

Broj 24. april Ksenija Dinjaški… klasika je moja miljenica: nauka koja me intrigira, istina kojom se divim i lepota koja me opčinjuje;

Broj 25. maj Tamara Ivanović… klasičan balet je zahtevniji u tehničkom smislu, savremen daje izvesnu slobodu telu u pokretu. Savremena igra je oslobađanje od unapred zadatih normi klasičnog baleta;

Broj 26. jun Milica Zajcev… treba ostvarivati istinu na umetnički način, to je naš osnovni zadatak… novi pokušaj, novi podvizi urodiće kad tad plodom;

Broj 27. septembar Isabel Jolly… uvek treba ostati entuzijasta – profesionalac;

Broj 28. oktobar Vladimir Tomašević… tretiram posao kao hobi, i hobi kao posao… Učiniću sve što je neophodno ako mi to savest opravdava;

2016.

Broj 32. februar Staša Zurovac… ciijena je… to su neplativi trenutci neprocjenive vrednosti;

Broj 33. mart Igor Kirov… u potrazi za novinama koje se zasnivaju koje se tradiciji naših balkanskih prostora.

Broj 34. april Anja Ahćin… s godinama i iskustvom… javlja se želja… za… malo kreativnijim i slobodnijim iskazivanjem što je slučaj u savremenoj igri;

Broj 36. jun Igor Koruga… u stalnom preispitivanju svojih postupaka same ideje ili samog sebe;

Broj 38. oktobar Aleksandra Paladin… tradicija je polazište iz koga je sve poniklo… baština kao svojevrsni čuvar tradicije… jedan bez druge ne mogu, prepliću se.

Broj 39. novembar Nikola Tomašević… najbitniji mi je odnos s koreografom… da shvatim njegovu zamisao i analiziram je;

2017.

Broj 41. januar Belma Čečo Bakrač… ako želimo da postignemo… profesionalne standarde moramo da budemo iskreni i nemilosrdni prvenstveno prema sebi…

Broj 42. februar Milica Cerović… ima jedna izreka: nemoj samo da plešeše, nego pomeraj svet;

Broj 43. mart Jelena Janković… umetnik nije neko ko je inspirisan već neko ko je sposoban da inspiriše druge…

Broj 44. april Barabara Pokorny… jezici i kulture nas moraju spajati… nikako razdvajati;

Broj 46. jun Četiri Tađa i Ašenbah (Vladimir Čubrilo, Branko Mitrović, Boris Vidaković, Jakaša Filipovac i Teodora Sujić)… arhetip koji kroz koreografski lik.. jednostavnih ali fizičkih zahtevnih koraka… pokazuje lepotu;

Broj 47. septembar Leonid Jakovina… umjetnost je oplemenjivanje duše i razuma. Bez nje nema budućnosti;

Broj 48. oktobar Zorana Mihelčić… umjesto tehničke uigranosti… mnogo jače mjerilo sposobnosti i umjetničke fizionomije zasigurno je osobna interpretaciaj;

Broj 49. novembar Nataša Hajdarević… dobra organizacija je pola obavljenog posla…

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *