NOVE MOGUĆNOSTI ZA SRPSKE I KINESKE UMETNIKE

NOVE MOGUĆNOSTI ZA SRPSKE I KINESKE UMETNIKE

Na poziv Andree Radulović, zamenice predsednika Skupštine grada, održan je sastanak u prostorijama Skupštine grada Beograda 25. decembra 2017. godine, na kome su prisustvovali: Dana Gak, predsednica programskog saveta BELEFa, Aleksandar Ilić, umetnički direktor BELEF-a i predsednik Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije, umetnice Marija Jelić i Jasmina Trumbetaš Petović i predstvanici udruženja GIPAC (Global Intercultural Performing Arts Cast): Jean Y. Foo, Wanzhe Zhang, Milena Stojićević i Radmilo Đurović.

Tema susreta je bila kulturna saradnja Republike Srbije i NR Kine u oblasti klasične muzike kroz angažovanje mladih domaćih muzičara i renomiranih izvođača i kompozitora iz Kine.

Na razgovoru su razmatrane strategije i mogućnosti konkretizacije međusobne saradnje Fonda za mlade talente i asocijacije GIPAC na polju koncerata, festivala i letnjih muzičkih kampova koji bi se realizovali u narednom periodu. Teme ovog susreta bile su i potencijalna gostovanja odnosno razmene sa etabliranim umetnicima iz NR Kine koji bi umetničkim kolaboracijama sa domaćim stvaraocima poboljšali i znatno unapredili kvalitet spektra ponude BELEF-a.

Predstavnici GIPAC su visoko pozicionirani u muzičkim krugovima Kine čime bi omogućili našim mladim umetnicima da kroz brojne koncertne aktivnosti upoznaju srpsku javnost sa tradicijonalnom i savremenom muzikom naše prijateljske zemlje.

Svi učesnici susrerta su se složili da je to idealna prilika da se međusobni odnosi dveju zemalja dodatno učvrste kroz projekte oko kojih bi se okupili naši i kineski izvođači.

Svi naredni koraci i njihova konkretizacija će biti razmatrani u narednom periodu.

Vest Skupštine grada možete pogledati OVDE.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *