SEĆANJE NA JEAN GEORGES NOVERRA

SEĆANJE NA JEAN GEORGES NOVERRA

U susret Svetskom Danu igre

Prilično davno, 29. aprila 1982. godine UNESKO Međunarodni odbor za ples, Međunarodnog teatarskog Instituta (ITI) pokrenuo je inicijativu za obeležavanje Svetskog Dana igre.
Taj, pretposlednji dan aprila izabran je zato, što je dan rođenja začetnika i jednog od najznačajnijih plesnih reformatora Jean Georges Noverra (1727-1810.).
Njegova za ono vreme, suviše revolucionarna shvatanja igre, dugo nisu prihvatana i bila su uzrok odbijanja pariske Opere da ga angažuje za balet majstora. Tek posle priznanja koje je stekao u Londonu angažovan je da postavlja balete u Francuskoj. U Lionu objavljuje svoje čuveno Pismo o igri i o baletu, značajno delo za razvoj umetnosti igre. U njemu ističe neporeciv značaj koreografa i imperativ saglasja koreografske misli s muzikom. Ističe važnost kritike, zalaže se za napuštanje stereotipa u načinu odevanja igrača smatrajući da ograničavaju izražajnost tela.
Stekao je slavu svojim mnogobrojnim koreografijama i najzad na poziv Marie Antoanete dolazi u Parisku Operu da zameni do tada neprikosnovenog Gaetanoa Vestrisa. Za vreme Francuske revolucije emigrira u Englesku a po povratku u domovinu izdaje dopunjena Pisma o igri i o baletu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *