AUDICIJA ZA BALET KAIRA U BEOGRADU

AUDICIJA ZA BALET KAIRA U BEOGRADU

Cairo Opera Ballet (Nacionalni balet iz Kaira) održaće godišnju audiciju 28. juna s početkom u 13. časova u Institutu za umetničku igru za balerine, baletske igrače i soliste.
Ugovori se potpisuju od septembra 2016. godine do juna 2017. godine (uz mogućnost produžetka).
Audicija podrazumeva akademski klas (bar, sredina, skokovi) uključujući varijaciju na zahtev komisije.
Obavezne su tvrde patike za devojke.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta: prijavu, CV sa naznačenom visinom i godinom rođenja, fotografije porteta i baletske fotografije cele figure na sledeću adresu: Institut za umetničku igru, Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd 11000, Srbija.

Rok za prijavljivanje je 6. jun 2016. godine.

Prijave treba poslati na imejl: institutzaumetničkuigru@gmail.com

Audiciju će voditi direktorka Kairo baleta Erminia Gambarelli Kamel.
Rezultati će biti objavljeni nakon audicije.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *