Aleksandar Ilić član Foruma za kulturu

Aleksandar Ilić član Foruma za kulturu

Na poziv Prof. dr Amre Latifić, predsednice Foruma za kulturu Predsednik Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije Prof. Aleksandar Ilić je primljen u svojstvu člana Foruma za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji.

1

U obrazloženju se navodi: Prof. Aleksandar Ilić velikim i brojnim profesionalnim dostignućima doprinosi razvoju kulture, kao umetnik i kao pedagog u okviru važne akademske institucije Instituta za umetničku igru, čiji doprinos Forumu za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji če biti veoma koristan i dragocen.

Evropski pokret u Srbiji je osnovan kao udruženje građana 1992. godine sa željom da inicira i prati sveobuhvatan proces evropskih integracija naše zemlje. Forum za kulturu, na osnovu Evropske Agende za oblast kulture, izdvojio je tri grupe ciljeva koji se smatraju važnim, i to: kulturološka raznolikost i interkulturalni dijalog; kultura kao katalizator za kreativnost i kultura kao važna komponenta u međunarodnim odnosima.

Namera Foruma je da se posebno bavi kulturom kao katalizatorom za kreativnost kod mladih ljudi kako bi se osposobili da što spremnije izađu na tržište kulture.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *