Aleksandar Ilić član Foruma za kulturu

Aleksandar Ilić član Foruma za kulturu

Na poziv Prof. dr Amre Latifić, predsednice Foruma za kulturu Predsednik Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije Prof. Aleksandar Ilić je primljen u svojstvu člana Foruma za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji.

1

U obrazloženju se navodi: Prof. Aleksandar Ilić velikim i brojnim profesionalnim dostignućima doprinosi razvoju kulture, kao umetnik i kao pedagog u okviru važne akademske institucije Instituta za umetničku igru, čiji doprinos Forumu za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji če biti veoma koristan i dragocen.

Evropski pokret u Srbiji je osnovan kao udruženje građana 1992. godine sa željom da inicira i prati sveobuhvatan proces evropskih integracija naše zemlje. Forum za kulturu, na osnovu Evropske Agende za oblast kulture, izdvojio je tri grupe ciljeva koji se smatraju važnim, i to: kulturološka raznolikost i interkulturalni dijalog; kultura kao katalizator za kreativnost i kultura kao važna komponenta u međunarodnim odnosima.

Namera Foruma je da se posebno bavi kulturom kao katalizatorom za kreativnost kod mladih ljudi kako bi se osposobili da što spremnije izađu na tržište kulture.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *