AUDICIJA ZA BALKAN DANCE PROJECT VOL. 3

AUDICIJA ZA BALKAN DANCE PROJECT VOL. 3

Za potrebe nove produkcije Balkan Dance project, koji nastaje u saradnji sa Festivalom Velenje (Slovenija), Udruženjem profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga (Srbija) i Tanzelarijom (BIH), tražimo ženske i muške plesače, koji vladaju dobrom tehnikom klasičnog baleta, savremene igre i improvizacije, te dolaze iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makeodnije, Crne Gore i posebno iz Bosne i Hercegovine. Za prijavu je potrebno dostaviti CV na adresu balkandanceproject@gmail.com do 20. maja 2017. Audicija za igrače će biti održana 27. maja u sali Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo u 16.00 časova.

Više informacija se može dobiti na telefon +386 41 364 122 (Slovenija); +387 60 3446651 (BIH); facebook page: Balkan Dance project ili youtube page: Balkan Dance Project

Nova plesna produkcija Balkan dance project Vol. 3 u koreografiji Igora Kirova (Makedonija), Aleksandra Ilića (Srbija) i Ivane Hadžihasanović (BIH), premijerno će biti izvedena na sceni Bosanskog kulturnog centra Sarajevo 14. oktobra 2017, poslije čega će biti organizovana turneja u Sloveniji i Makedoniji.

Rad na projektu trajat će od 20. avgusta do 31. oktobra 2017. u Sarajevu (BIH).

Balkan Dance project je internacionalna plesna produkcija čiji je cilj povezivanje igrača i koreografa balkanskog prostora kako bi sjedinivši talente i iskustvo, svako na svoj lični način istraživao i na osnovu toga oblikovao svoje viđenje kulturno-umjetničke i plesne baštine Balkana. Cilj ovog projekta je ujedinjavanje i podsticanje nove generacije umjetnika na zajednički rad i saradnju kako bi doprinjeli očuvanju, i na osnovu slične tradicije uspostavili dijalog i nove odnose u sadejstvu tradicije, iskustva i novih tendencija.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *