Balkan Dance Project

Balkan Dance project je internacionalna plesna produkcija čiji je cilj povezivanje igrača i koreografa balkanskog prostora kako bi sjedinivši talente i iskustvo, svako na svoj lični način istraživao i na osnovu toga oblikovao svoje viđenje kulturno-umjetničke i plesne baštine Balkana. Cilj ovog projekta je ujedinjavanje i podsticanje nove generacije umjetnika na zajednički rad i saradnju kako bi doprinjeli očuvanju, i na osnovu slične tradicije uspostavili dijalog i nove odnose u sadejstvu tradicije, iskustva i novih tendencija.