KONKURS MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

KONKURS MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

Ministarstvo kulture i informisanja je, na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o kulturi, raspisalo 4. januara 2019. godine javni konkurs Za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini. Konkurs je bio otvoren od 4. januara 2019.  godine  do  4.  februara  2019.  godine  i  na  njega  je, za  oblast izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture pristiglo 95 prijava. Ministar kulture i informisanja je rešenjem broj:119-01-61/2019-03 od 7.3.2019. godine imenovao iobrazovao Komisiju za oblast književnosti (stvaralaštvo, prevodilaštvo) za Konkurs iz oblasti  izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture i Konkurs u oblasti izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti, u 2019. godini, po raspisanom javnom Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini, od 4. januara 2019. godine. Komisija je  proverila pravovremenost, kompletiranost svih pristiglih prijava – predloga, uvidom u prispelu dokumentaciju. Nakon izvršenog detaljnog pregleda svih validnih prijava i izvršene valorizacije istih, Komisija u sastavu Goran Maksimović*, predsednik, i Oliver  Tomić*  i  Miroslav  Toholj* članovi, je primenom kriterijuma i merila iz Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ 8br. 105/16 i 112/17), donela Predlog rešenja o izboru projekata broj 119-01-119/2019-03 od 3.4.2019 . godine, koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta Republike Srbije. Komisija je konstatovala sledeće: DA FINANSIJSKI NE PODRŽI IZMEĐU OSTALIH I:

 

  1. Orchestra časopis za umetničku igru – br. 63/68 štampano i digitalno izdanje; izdavač Udruženje Intra Contemporary Dance Company (Beograd).

KOMISIJA smatra da je časopis imao dug prekid u izlaženju i da nema uvid u moguću uređivačku koncepciju narednih brojeva i ne može sa sigurnošću tvrditi da je ova periodična publikacija na dovoljnom visokom nivou kvaliteta da bi u narednom period bila sufinasirana.

Komentar СТЕПART-a: ORCHESTRA je jedini časopis u Republici za umetničku igru, osnovan 1995. godine uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije. (Tadašnji Ministar dr. Nada Popović Perišić). Izlazio  je redovno objavljivao je kritike, prikaze, intervjue i rezultate svetskih priznatih konkursa, respektabilnih, inostranih i domaćih kritičara. Svaki broj bio je upotpunjen pregledom značajnih događanja u svetu plesa (klasičan baleta i savremena igra). Kao takav predstavlja dragocen dokument o zbivanjima, rezultatima i pravcima razvoja plesne scene u svetu i kod nas;

 

  1. Muzika Klasika revija za umetničku muziku – izdavač Agencija Muzika Klasika Beograd (izlazi tromesečno).

KOMISIJA smatra da na ovom konkursu postoje časopisi u oblasti muzičke umetnosti koji su, zbog kvaliteta sadržaja i stručnosti autora, prioritetniji za sufinansiranje od ovog projekta.

Komentar СТЕПART-a: MUZIKA KLASIKA jedina stručna revija za klasičnu i svaku umetničku muziku i muzičko pozorište u Srbiji osnovana 2010. godine radi aktueliziranja savremenog muzičkog trenutka kod nas, prenošenja događaja koji oslikavaju svetsku muzičku sliku… Ovako profilisana muzička revija zaokružuje interesovanja svojih čitalaca i poslenika iz ove umetničke oblasti jer omogućuje da pored informacija sačine i sopstvenu muzičku biblioteku u kojoj će sačuvati mnoge segmenete klasične muzike ozvučene na kompakt disku koji je sastavni deo svakog broja. Pored muzičkih događaja koji beleže srpski muzički život kroz zasebne rubrike predstavljena je i svetska muzička scena ne samo kao vest, kao i intervjue sa umetnicima koji su obeležili tadašnji muzički trenutak. Do sada su izašla 34 broja.

 

3. СТЕПART mesečna publikacija za umetničku igru; izdavač Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije (10 brojeva godišnje).

KOMISIJA je pažljivo razmotrila ovu konkursnu prijavu jer je podnosilac eminentno udruženje i smatra da je publikacija malog formata koji nedozvoljava tekstove šireg obima i da je neophodno promeniti veličinu i uređivačku koncepciju publikacije da bi se našla na listi za sufinansiranje.

Komentar СТЕПART-a: СТЕПART (po mišljenju uredništva) nije potrebno posebno predstavljati jer je besplatno dostupan svim baletskim školama, baletskim klubovima, pozorišnim kućama, domovima kulture, muzejima i bibliotekama kako u Beogradu tako i u unutrašnjosti. Sedam godina (deset brojeva godišnje) izlazi redovno donoseći mala nekad veća, a često i vrlo velika obaveštenja iz današnjeg sveta (povezujući s jučerašnjim) plesa, i relevantnih pitanja za vitalno rešavanje statusa poslenika igre. Šezdesetisedam intervuja značajnih umetnika i onih koji posluju na predstavljanju ove umetnosti u našoj zemlji, balkanu i svetu svakako predstavljaju značajan doprinos za one koji će jednom sklapati mozaik sadašnjih zbivanja u jednom od segmenata umetnosti.

 

*Goran Maksimović, profesor književnosti Filozofskog fakulteta u Nišu;

*Oliver Tomić, istoričar umetnosti, profesor na Filozofskog fakulteta u Beogradu;

*Miroslav Toholj, pisac (Iz Sarajeva) izdavač, nekadašnji savetnik Radovana Karadžića

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *