KO  KAŽE  DA  NAM  NEDOSTAJE  FAKULTET  ZA  UMETNIČKU  IGRU

KO KAŽE DA NAM NEDOSTAJE FAKULTET ZA UMETNIČKU IGRU

U specijalno organizovanoj jedinici Akreditovanog Fakulteta postoji Institut za umetničku igru iz Beograda. Ovde se već petu godinu organizuju Osnovne i Master Akademske studije, a od prošle i Doktorske studije Umetničke igre i performansa.

Školuju se klasični baletski igrači, savremeni igrači, oni zainteresovani za scensku narodnu igru, koreografiju i pedagogiju. U redovima diplomaca se uvrštavaju mnogi profesori u srednjim i osnovnim baletskim školama, poznati koreografi i igrači dok se u redovima trenutnih studenata pored mnoštva mladih i talentovanih ljudi nalaze i jedna Primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu, prvački par iz Nacionalne Opere u Kairu, kao i Upravnik (Ravnatelj) Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. U pletori umetničkih i naučnih projekata, uskoro se promoviše udžbenik u saradnji sa muzičkim fakultetom iz Skoplja, studenti rade demonstratorske vežbe u državnoj školi u Šibeniku, dok Konzervatorijum Trinity-Laban šalje svoje studente u Beograd na razmenu. Marina Abramović je kompletne probe za reperformanse u Beogradu radila na Institutu za umetničku igru dok skoro 30% svih njenih izvođača su studenti Instituta.

Istina je da Srbija nikada nije bila poznata po nekim zanimanjima (na primer producenti) i da u svetu nismo uvek baš bili cenjeni koliko bi to trebalo (sem kad ne trošimo svoje pare na tuđu robu); ali srpski inženjeri, umetnici i sportisti su uvek bili u svetskom vrhu.  Shodno tome, moglo bi se zaključiti da je možda neophodan još jedan umetnički Fakultet koji bi se fokusirao na umetničku igru, dok je konstatacija da nema studijskih programa vezanih za umetničku igru netačna; sem naravno ako se oni programi koji nisu u vlasništvu nekih velikih producenata i određene klike smatraju imaginarnim.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *