AUDICIJA BALKAN DANCE PROJECT

AUDICIJA BALKAN DANCE PROJECT

Balkan Dance Project, Festival Velenje from Slovenia and Association of professional ballet dancers, choreographers and ballet pedagogues Srbia are looking for male and female dancers with solid classical and modern technique and as well improvisational skills for the re-creation of the first Slovenian ballet Možiček, this time choreographed by Aleksandar Saša Ilić. The dancers with different dancing background are also welcome to apply. 

When: Friday 18th of June 2021 at 4pm 

Where: Dom Kulture Velenje

We welcome only applications from Slovenia!

To apply please send your CV, dance photos and any relevant video links to: balkandanceproject@gmail.com –  deadline for application: the 5th of June 2021

Shortlisted candidates will be invited to auditions on the18th of June 2021 at 4 pm at Dom Kulture Velenje. Due to COVID restrictions we will be holding audition in small groups of 3 people at the time. Successful applicants will be informed about creation period and all the future performances at the audition.

More information about Balkan Dance Project: www.balkandanceproject.com or email: balkandanceproject@gmail.com 

Balkan Dance Project,  Festival Velenje  in Združenje profesionalnih baletnih plesalcev, koreografov in pedagogov iz Srbije išče plesalce in plesalke s solidno klasično in sodobno tehniko za poustvarjanje prvega slovenskega baleta Možiček, tokrat v koreografiji Aleksandra Saše Ilića. Dobrodošli so tudi plesalci z različnim plesnim ozadjem.

Kdaj: petek, 18. junija 2021 ob 16.00 uri

Kje: Dom Kulture Velenje

Sprejemamo samo prijave iz Slovenije

Za prijavo pošljite življenjepis, plesno fotografijo in kratek video na: balkandanceproject@gmail.com. Rok za prijavo: 5. junij 2021

Izbrani plesalci bodo povabljeni na avdicijo v petek, 18. junija  2021 v Dom kulture Velenje. Zaradi COVID omejitev bomo tokrat opravili avdicijo v manjših skupinah (max število plesalcev v eni skupini je 3) . Uspešni kandidati bodo obveščeni o obdobju ustvarjanja in vseh prihodnjih nastopih po avdiciji.Več informacij o projektu Balkan Dance Project: www.balkandanceproject.com ali e-pošta: balkandanceproject@gmail.com

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *