StepArt

O projektu Publikacija za umetničku igru CTEПART Numerički podaci na prvom broju: Januar 2013, broj 1. Medij na kome publikacija izlazi: Štampana. Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Ilić; Urednica: Teodora Sujić; Dizajn i priprema: Darija Kovačević; Saradnici: dr Branka Radović; Gabriela Teglaši Velimirović; Jovana Mirosavljević; Nenad Obradović; Marija Janković; Tatijana Rapp; Valentina Anđelija Popović. Fotografi: Jelena Janković; Kristijan Antolović; Nebojša Babić; Nemanja Maraš; Vladimir Nešović; Realizacija: Katedra za kreativne industrije Fakulteta za inženjerski menadžment www.fim.rs; Institut za umetničku igru www.iui.rs. Štampa: Draslar Partner ISSN 2334-7112=Stepart COBISS.SR-ID 196100364