Izveštaj sa godišnje Skupštine održane 25. juna 2014.

Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije 25. juna 2014. godine održalo je godišnju Skupštinu na kojoj je usvojen petogodišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj za proteklu godinu.

U skladu sa Zakonom o Udruženjima i Statutom Udruženja za nov četvorogodišnji period izabran je Predsednik, Predsedništvo (tri člana) i koordinator projekata.

U diskusiji povodom izveštaja i finansijskog izveštaja istaknuto je, da su vidna i uspešna nastojanja Udruženja u ostvarivanju ciljeva i zadataka radi kojih je i osnovano ali su istaknute i vidne slabosti radi kojih Udruženje ne meože da dobije status reprezntativnog (jer među svojim članovima nema ni jednog slobodnog umetnika) i kao takvom njegov rad bude finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja.

Najviše pažnje je bilo posvećeno teškoćama u radu Žirija za Nagradu i Specijalnu pohvalu Terpsihora koja osim moralnog ima značajan finansijski deo.

Povodom ove diskusije zaključeno je da je neophodno izmeniti i dopuniti Pravilnik za Nagradu i Spcijalnu pohvalu Terpsihora na osnovu koga se do sada odvijao rad Žirija.

Skupština je završena javnim glasanjem (jednoglasno) za izbor Uprave Udruženja:

  1. Predsednik Aleksandar Ilić
  2. Predsedništvo Milica Bezmarević, Lidija Pavlović i Iva Bojović Petković.
  3. Koordinator projekata Teodora Sujić
  4. Usvojen je predlog o promeni sedišta i adrese Udruženja.

Sednica je započela u 14 časova i 15 minuta a završena je u 15 časova i 40 minuta.

Za sednicu je predložen i usvojen dnevni red:

  1. Izveštaj o petogodišnjem radu;
  2. Finansijski izveštaj;
  3. Izbor Predsednika i predsedništva (tri člana) i koordinatora projekata, u trajanju od četiri godine.
  4. Usvajanje i promena mesta sedišta i adrese Udruženja;
  5. Razno.

Sednicom je rukovodio Predsednik Aleksandar Ilić.

Zapisničar
Teodora Sujić